Ro / En

Laboratorul DETECT

Digital Enhanced Cognitive-Behavioral Therapies for Children, Adolescents and Parents

Bullyingul este un comportament agresiv, intenționat și repetat, realizat de unul sau mai mulți elevi împotriva unui elev care întâmpină dificultăți în a se apăra, implicând un dezechilibru de putere între agresor și victimă (Olweus, 1993). Prevalența implicării în bullying este estimată la 13%–20% pentru victimele pure și la 5%–7% pentru cei care sunt simultan victime și agresori (Guy et al., 2019). Rata incidentei copiilor care sunt supuși bullyingului este chiar mai pronunțata in România comparativ cu alte tari din OECD, aceasta fiind de 34% in Romania, comparativ cu rata medie de prevalenta de 30.5% in celelalte tari OECD. Atat consecințele serioase și negative pe termen lung ale victimizării prin bullyingului, cât și prevalența ridicată a acestui fenomen subliniază nevoia de a aborda aceasta problemă dintr-o perspectivă a creșterii accesului la intervenții personalizate.

Victimizarea prin bullying este recunoscută ca o problemă critică de sănătate publică în rândul copiilor și adolescenților. Victimele bullyingului pot dezvota o varietate de probleme de internalizare și externalizare, inclusiv probleme de sănătate mentală care nu sunt doar tranzitorii, ci persistă pe termen lung (Moore et al., 2017). Rezultatele sunt chiar mai grave pentru cei care sunt victime dar și agresori (Kochel et al., 2015).

Proiectul își propune următoarele obiective principale:

1) Identificarea profilelor emoționale și comportamentale specifice (anxietate, depresie, probleme de conduită, ODD și ADHD) în rândul victimelor bullyingului;

2) Dezvoltarea unei intervenții personalizate online pentru victimizarea prin bullying;

3) Testarea fezabilității și eficienței acestei intervenții în rândul elevilor.

Project PN-III-P4-ID-PCE-2020-2417 funded by