Laboratorul DETECT

Digital Enhanced Cognitive-Behavioral Therapies for Children, Adolescents and Parents

Cercetător postdoctoral

Andreea Robe este doctorand la Școala Doctorală Evaluare Bazată pe Evidenţă şi Intervenții Psihologice din octombrie 2016. Este absolventă a Facultății de Medicină şi Farmacie luliu Haţieganu, Cluj-Napoca (2010) și specialist în Psihiatrie Pediatrică (2015). Interesele sale de cercetare includ măsurători fiziologice, ca markeri ai funcţionării psihologice și evidențierea relației interactive dintre corpul uman şi cortex.