Ro / En

Laboratorul DETECT

Digital Enhanced Cognitive-Behavioral Therapies for Children, Adolescents and Parents

Bullying-ul este un fenomen frecvent întâlnit în rândul copiilor și adolescenților. Indiferent că sunt umiliți, jigniţi, excluși din activitățile comune sau poate chiar loviți, victimele cred deseori că nu au nici un fel putere asupra situației, se simt lipsiţi de speranță și rușinați să ceară ajutor.

Proiectul Friend4Me are ca scop dezvoltarea unui chatbot (agent conversaţional) prin care să oferim servicii psihologice personalizate și validate științific într-un format atractiv și accesibil tinerilor care sunt victimele bullyingului.

Mai specific, Friend4Me va oferi un spaţiu sigur unde tinerii pot vorbi cu un chatbot despre experiențele negativ de hărţuire și unde vor învăţa strategii personalizate la propriile nevoi prin care să-și gestioneze mai bine emoţiile și comportamentele, în așa fel încât să devină mai rezilienți în faţa hărţuirii.